Grow Social Capital

Home » Projects » Prosiectau » Grow Social Capital
Grow Social Capital

Grow Social Capital

Fel cyfarwyddwr sylfaenol y fenter gymdeithasol Grow Social Capital mae eisiau arnaf i helpu cymunedau i gydnabod a buddsoddi yn yr adnodd sydd ganddynt doreth ohoni, er gwaethaf yr amserau anodd hyn despite these strident times: eu Cyfalaf Cymdeithasol.

Bowling Alone book by Robert PutnamFel disgybl brwd o Robert Putnam, mae gwerth o gydnabod a magu’r cadwynau a pherthnasau y ffurfiau gwahanol o gyfalaf cymdeithasol gan atsain fawr ag ymarfer datblygu cymunedol.

Mae Grow Social Capital yn cynnig magu medr i fudiadau ar draws sectorau i gyd yn cynnwys Ysgol Dummler, seminar arlein ar gyfer crëwyr newid sy’n digwydd bob Ddydd Gwener olaf y mis. Cadwch eich llygad ar eich ysgwydd bob bore dydd Gwener ar Twitter am ein Hactiau ar hap o Gyfalaf Cymdeithasol ac Wythnos Cyfalaf Cymdeithasol sy’n digwydd bob blwyddyn yn ystof yr wythnos olaf mis Chwefror.

Ymunwch â’r gymuned Grow ar ein safle Slack:
https://forms.gle/jZgzTfVZEbaJ26fU9

 

Dilynwch Grow Social Capital ar:

Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu