Expo’r Wal Goch

Expo’r Wal Goch

Gyda Tim Hartley sefydlais i Expo’r Wal Goch fel cwmni budd cymunedol yn 2019 gyda’r nod o dynnu pobl at eu gilydd i archwilio a rhannu ffyrdd o ddefnyddio pêl-droed Cymreig yn bellach fel grym er budd cymdeithasol.  Ei mantra yw: gan ffans, ar gyfer ffans...
Llwybrau Cwrw y Cymoedd

Llwybrau Cwrw y Cymoedd

Dyma’r unig menter llwybrau cwrw ymroddedig i ddaearyddiaeth unigol cymoedd De Cymru. Crwydrwch yn hamddennol rai o’r tafarndai mwyaf diddorol yng nghrud y chwyldro diwydiannol tra eich bod chi’n dysgu am hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas y Cymoedd:...
Sporting Heritage CIC

Sporting Heritage CIC

Gyda Podcast Pêl-droed heb os fe fyddwn ni’n sgwrsio gemau, goliau, tactegau eilyddion a’r lleill, ond yr episodau hynny lle mae elfennau o gymdeithas, diwylliant ac hunaniaeth Cymreig yn cael eu harchwilio trwy’r cyfrwng o bêl-droed yw’r mwyaf mwynheuol i fi. Dyma...
Grow Social Capital

Grow Social Capital

Fel cyfarwyddwr sylfaenol y fenter gymdeithasol Grow Social Capital mae eisiau arnaf i helpu cymunedau i gydnabod a buddsoddi yn yr adnodd sydd ganddynt doreth ohoni, er gwaethaf yr amserau anodd hyn despite these strident times: eu Cyfalaf Cymdeithasol. Fel disgybl...
Podcast Pêl-droed

Podcast Pêl-droed

https://www.podcastpeldroed.cymru/  Er gwaethaf bod y sîn yn orlawn y dyddiau hyn, yn ôl yn 2014 pan sylfaenais i’r podlediad yr unig un o’i fath oedd e i gynnig safbwynt cefnogwyr ar y tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru. Dros 120 o episodau yn hwyrach a gyda gosgordd...