Amdanaf i

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o dros 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i.

Yn awr rydw i’n gweithio ar fy liwt fy hunan fel ymchwilydd, hyfforddwr ac ysgrifenwr ar faterion datblygu cymunedol; yn ogystal â bod yn rheolwr brosiect o broafiad, hyfforddwr cynhwysiant digidol, ra chynhyrchydd podledioadau.

Rydw i wedi cael fy nghyhoeddi ar bynciau megis angorau cymunedol, datblygu cymunedol a phêl-droed Cymreig a chredaf yn y pwêr o weithrediad cymunedol a chymdeithasol i drechu aghydraddoldeb, hybu lles a gwarchod y planed.

Cliciwch ar y tab Prosiectau uchod i lygadu fy mhrosiectau cyfredol a diweddar.

Hefyd rydw i wedi sefydlu’r mentrau preifat a chymdeithasol Llwybrau Cwrw y Cymoedd, Expo’r Wal Goch a Grow Social Capital.

Sefydlais i bodlediadau cyntaf y byd i fwrw golwg ar y pynciau amryfal o ddatblygu cymunedol a’r tîm pêl-droed Cymru: