Russell Todd

Read this page in English

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu. Podledwr profiadol ydw i hefyd.

Yn awr rydw i’n gweithio ar fy liwt fy huna gan gynnig gwasanaethau o gwmpas:

  • Hyfforddi ac ymgynghori datblygu cymunedol 
  • Ymchwil datblygu cymunedol
  • Creu lleoedd
  • Cynhyrchu podlediadau