Gwasanaethau

Cynhyrchiad ac ymgynghoriad podlediad

Ar ôl cynhyrchu bron 200 o bodlediadau o dan fy ngwregys, mae gyda fi hen gymaint o brofiad i’ch helpu chi datblygu eich syniad podlediad; hunanu, cyrraedd, a datblygu eich cynulliad; ac integreiddio’ch podlediad gyda gweithgareddau a gwasanaethau eraill.

Rydw i wedi datblygu detholiad o weithdai magu medr megis cefnogi pobl sy’n newydd i bodledu a sy’n ansicr a fydd yn addas iddynt a’u mudiad; hyd at gyflawni gwynt dan adain eich podlediad gyda’i hunaniaeth a llais ei hunan. Gall anghenion wrth fesur eu cefnogi hefyd. Mae hyn yn gallu cael eu cyflawni yng ngweithdai neu trwy weminarau.

Mae gyda fi sawl o glientiaid, ar y cyfan yn y sector di-elw a chymunedol, ar eu cyfer fy mod i’n cynhyrchu cyfrwng podlediad yn cynnwys Sporting Heritage CIC a Chyngor Gweithrediad Gwirfoddol Cymru.

Ymgynghoriad Cynhwysiant Digidol

Trwy gydol fy ngyrfa datblygu cymunedol rydw i wedi arloesi a hybu achos cynhwysiant digidol trwy:

  • Sefydlu yn Hightown, Wrecsam y cyfleustra TG band-eang cymunedol cyntaf yng Nghymru yn y 2000au cynnar. 
  • Arloesi’r defnydd cyntaf o bodlediadau ymhlith gweithlu datblygu cymunedol Cymru er mwyn rhannu dysgu fel rhan o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf.
  • Sefydlu’r podlediad cyntaf y byd i ymroddi i ddatblygu cymunedol 
  • Arbrofi moodle a chynnwys dysgu gweminar arlein ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf.
  • Hyfforddwr cynhwysiant digidol ar y rhaglen Cymunedau Digidol Cymru.
Digital inclusion

Ymgynghoriad Datblygu Cymunedol

Coming soon…