Gwasanaethau

Cynhyrchiad ac ymgynghoriad podlediad

Ar ôl cynhyrchu bron 400 rhifyn podlediad o dan fy ngwregys, mae gyda fi hen gymaint o brofiad i’ch helpu chi datblygu eich syniad podlediad; hunanu, cyrraedd, a datblygu eich cynulliad; ac integreiddio’ch podlediad gyda gweithgareddau a gwasanaethau eraill.

Rydw i wedi datblygu detholiad o weithdai magu medr megis cefnogi pobl sy’n newydd i bodledu a sy’n ansicr a fydd yn addas iddynt a’u mudiad; hyd at gyflawni gwynt dan adain eich podlediad gyda’i hunaniaeth a llais ei hunan. Gall anghenion wrth fesur eu cefnogi hefyd. Mae hyn yn gallu cael eu cyflawni yng ngweithdai neu trwy weminarau.

Mae gyda fi sawl o glientiaid, ar y cyfan yn y sectorau gwirfoddol, cymunedol a di-elw, ar eu cyfer fy mod i’n cynhyrchu cyfrwng podlediad yn cynnwys Sporting Heritage CIC, Cwrt Insole, Cymdeithas Rhyngwladol ar gyfer Datblygu Cymunedol, MVAI4N, a Chyngor Gweithrediad Gwirfoddol Cymru.

Enghreifftiau o adborth oddi wrth bobl fy mod i wedi’u helpu ymgysylltu â chyfryngau podlediad:

Ymgynghoriad Datblygu Cymunedol

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad yng nghymunedau yn Nghymru mae gyda fi wasanaethau ymgynghori ar gael i’r rheini sydd eisiau ysgogi, datblygu neu thyfu gweithrediad cymunedol megis mudiadau cymunedol, darparwyr tai, a chyrff cyhoeddus:

 • Hywluso cynllunio gweithredol
 • Mapio gweithrediad cymunedol
 • Tyfu cyfalaf cymdeithasol
 • Cymorth i ddeall a defnyddio Safonnau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol  
 • Technoleg digidol yn natblygu cymunedol

Cysylltwch â fi i drafod eich amcanion penodol ymhellach ac sut y gallaf i helpu.

Ymgynghoriad Cynhwysiant Digidol

Trwy gydol fy ngyrfa datblygu cymunedol rydw i wedi arloesi a hybu achos cynhwysiant digidol trwy:

 • Sefydlu yn Hightown, Wrecsam y cyfleustra TG band-eang cymunedol cyntaf yng Nghymru yn y 2000au cynnar
 • Arloesi’r defnydd cyntaf o bodlediadau ymhlith gweithlu datblygu cymunedol Cymru er mwyn rhannu dysgu fel rhan o’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf
 • Sefydlu’r podlediad cyntaf y byd i ymroddi i ddatblygu cymunedol 
 • Arbrofi Moodle a chynnwys dysgu gweminar arlein ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf
 • Hyfforddwr cynhwysiant digidol ar y rhaglen Cymunedau Digidol Cymru
 • Wedi hwyluso gweithdai podledu yn ysgolion uwchradd gyda ddisgyblion tu allan darpariad addysg y brif-ffrwd 
Digital inclusion