Llwybrau Cwrw y Cymoedd

Home » Projects » Prosiectau » Llwybrau Cwrw y Cymoedd
Valleys Ale Trails

Dyma’r unig menter llwybrau cwrw ymroddedig i ddaearyddiaeth unigol cymoedd De Cymru. Crwydrwch yn hamddennol rai o’r tafarndai mwyaf diddorol yng nghrud y chwyldro diwydiannol tra eich bod chi’n dysgu am hanes, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas y Cymoedd.

 

Dilynwch Lwybrau Cwrw y Cymoedd ar:

Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu