Ysgrifennu

Home » Projects » Prosiectau » Ysgrifennu
Writing

Mae’n fraint i fy ngofyn gan Alan Twelvetrees, awdur y llyfr arloesol o 1982 Community Work, i’w helpu fe i cyd-ysgrifennu chweched argraffiad y llyfr, sydd gan y teitl yn awr Community Development, Social Action and Social Planning. Cyhoeddir y llyfr trwy Policy Press yn 2023.

Gellir edrcyh ar enghreifftiau eraill o’m ysgrifennu ar ddatblygu cymunedol a phêl-droed Cymreig ar fy safle Wakelet.

Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu