Sporting Heritage CIC

Home » Projects » Prosiectau » Sporting Heritage CIC
Sporting Heritage CIC

Gyda Podcast Pêl-droed heb os fe fyddwn ni’ sgwrsio gemau, goliau, tactegau eilyddion a’r lleill, ond yr episodau hynny lle mae elfennau o gymdeithas, diwylliant ac hunaniaeth Cymreig yn cael eu harchwilio trwy’r cyfrwng o bêl-droed yw’r mwyaf mwynheuol i fi.

Dyma pam mae fy ngwaith gyda Sporting Heritage CIC mor fwynheuol. Chwaraeon yw’r prism trwy’r hwnnw y gellir archwilio materion o genedl, cydraddoldeb, gwleidyddiaeth a chymaint yn fwy eto. Ewch i’w sianel SoundCloud i fwynhau’r podlediadau fy mod i’n eu cynhyrchu ar eu cyfer a’r sector treftadaeth chwaraeon ehangach.

Dilynwch Sporting Heritage CIC ar:

  • Twitter at @sportinghistory
  • Facebook at [link]
  • LinkedIn at [link]
Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu