Er mwyn dathlu Mis Celf Treftadaeth Chwaraeon ym mis Chwefror 2022, ymunodd Dr Sarah Morse o’r Gymdeithas Ddysgedig Cymru, a Dr Daryl Leeworthy, Cymrawd Ymchwil Rhys Davies gyda Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, â fi i drafod arwyddocâd o bêl-droed a chwaraeon eraill mewn ffuglen yr awdur, Ron Berry (1920-1997), o’r Rhondda.

Chwaraewr o frwd ac athletwr oedd Berry: y ‘Tarzan o Dreherbert’ fel un o’i ffrindiau a’i ddisgrifiodd gydag annwyl. Hefyd roedd Berry yn magu cyhyrau, seiclwr cystadleuol o frwd, nofiwr ac achubwr i’r awdurdod lleol, a phêl-droedwr o safon digon da i ddal llygad Abertawe cyn i anafiad ddod â’i yrfa i ben.

Nid oes ond ychydig o awduron Cymru a fu mor lygadus am fywyd beunyddiol cymunedau’r dosbarth gweithio – lle mae chwaraeon mor aml yn chwarae rôl canolig – a’u dychmygaeth cyfunol.

Noddir gan Parthian Books, Llenyddiaeth CymruSporting Heritage CIC. Cynhyrchir gan Gynhyrchiadau Mimosa.