Goroesi’r Storm – Gwerth cudd Mudiadau Angor Cymunedol

Home » Projects » Prosiectau » Goroesi’r Storm – Gwerth cudd Mudiadau Angor Cymunedol
storm

Ar ôl degawd o lymder, y diwedd o raglenni mawr a noddwyd gan lywodraeth megis Cymunedau Gyntaf, y diwedd fuan o LEADER, a Brexit ar y gorwel, mae’n bosib i feddwl y fu mudiadau cymunedol yng ngafael storm.

Mae’r broseict ymchwil hon yn anelu i archwilio sut mae ‘mudiadau angor’ – y mudiadau cymunedol ac annibynnol hynny sy’n wreiddiedig yn lleol, atebol yn lleol, a’u piau’n lleol – yn hwylio’r dyfroedd garw.

Fe ddaw y brosiect i ben ar ddiwedd 2020.

Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu