Dathliadau canmlwyddiant Raymond Williams

Home » Projects » Prosiectau » Dathliadau canmlwyddiant Raymond Williams

Rhan o’r paratoadau ydw i ar gyfer dathlu canmlwyddiant geni ym 1921 Raymond Williams, y meddylwr ac athronydd Cymro-Ewropeiaidd mawr.

Ganwyd yn Y Pandy ger Y Fenni, bu Williams yn fab teulu dosbarth gwaith yn y yng ngororau dwyrain Sir Fynwy yng nghytsgod y Mynyddoedd Duon. Yn ddiweddarach aeth e i astudio yng Nghaergwrant ac i fod yn un o feddylwyr y chwith gwleidyddol yr Ugeinfed Ganrif. Hefyd bu Williams yn nofelydd o ffuglen, er gafodd cryn dipyn o’r hyn ddylanwadau lled-hunangofiannol hefyd, ac ym 1960 cyhoeddodd y llyfr hynod nodedig Border Country; rhyngosododd rhwng ddau o’i dotemau o lenyddiaeth athronyddol mawr Culture and Society (1958) a The Long Revolution (1961).

Rydw i’n cyd-lynnu’r cyfrid Twitter Raymond Keywords sy’n talu teyrnged i ddoethineb y dyn mawr.

 

Russell Todd

Russell Todd

Ymarferwr datblygu cymunedol â phrofiad o 20 mlynedd a Chymro Cymraeg ydw i. Hefyd mae gyda fi brofiad o ddatblygu cymunedol fel ymchwilydd, ysgrifenwr, hyfforddwr cynhwysiant digidol, rheolwr prosiectau a datblygu gweithlu