Ar 2 Ebrill fe groesawais i Dr Rob Watson o Decentered Media i Gaerdydd a ddarparodd i ni gyfle i drawsffurfio yr hyn a fu’n perthynas ‘analog’ i berthynas ddigidol.

Rydym ni’n crwydro trwy ein cefndiroedd priodol a medrau – cyfryngau cymunedol i Rob, datblygu cymunedol i fi – a darganfod nifer o achlysuron pan mae’r ddau yn gwrthdaro â’u gilydd.

Gellir gwrando ar y podlediad yma: http://decentered.co.uk/decentered-podcast-023-community-media-and-community-development/